Cyberløsninger for kritiske IT/OT systemer for prosessindustrien

Minimer stopp i produksjonen og tapt omsetning

Partnerskap mellom Sectra Communications og Defendable

Sectra Communications og Defendable (tidligere BDO Cybersecurity) samarbeider på det norske markedet om å kunne levere en komplett cybersikkerhetsløsning, som dekker behovet for både generell IT-sikkerhet og ikke minst sikre produksjonsanlegg mot stans og nedetid. Stans i produksjon betyr som oftest betydelig tapt omsetning, og et redusert omdømme. Sammen med Defendable, kan vi fra egen SOC (Security Operation Centre) tilby tjenester innenfor de følgende områdene:

  • Risikoanalyse
  • Sikkerhetstesting av systemer og løsninger
  • Logging av kritiske servere
  • Monitorering av nettverk og produksjonsutstyr
  • Incident response team

Ønsker du å vite mer om våre tjenester eller hvilke muligheter som finnes? Last ned vår tjenestebeskrivelse eller ta kontakt med oss.

Meet us next at