Logga och analysera data för kritiska IT/OT system

Minimera stopp i produktionen

Med ständigt ökande krav på digitalisering och integration av olika kritiska system, medföljer också en ökad risk i form av både oavsiktliga och avsiktliga incidenter. Detta gör att industriella kontrollsystem exponeras alltmer och risken för cyberattacker ökar. För att kunna upptäcka vad som händer i OT-systemen bör aktiviteter på kritiska servrar loggas, lagras och inte minst analyseras av kompetenta analytiker.

För att säkra de operativa styrsystemen används åtgärder så som övervakning och loggning. Syftet är att i god tid upptäcka och förhindra incidenter, samt att kunna säkra bevis vid en eventuell attack. Om ett företag definierar vilka aktiviteter och händelser i sina kritiska system som anses misstänksamma och definierar motåtgärder, så kan analys med hjälp av loggar också hjälpa till att upptäcka hot och trender och förbättra säkerheten i systemen.

Även om loggdata samlas på ett ställe är det ofta krävande att analysera och övervaka denna logg. Det kan ofta vara värt att använda ett logganalysverktyg (SIEM) för att förenkla detta arbete.

Med en ständigt ökande digitalisering av industriella styrsystem kommer ständigt ny utrustning och nya lösningar att finnas tillgängliga. Framöver kommer det därför att bli ännu viktigare att hålla sig uppdaterad om vilka möjligheter det finns för övervakning och loggning och att ha en plan för implementering i nya och befintliga system.

Vill du veta mer om våra tjänster? Ta gärna kontakt med oss eller ladda ned en av våra produktbeskrivningar nedan.

Meet us next at