Regional närvaro: Sectra i Sverige

Min vision för Sectra i Sverige

Av Simo Pykälistö, vd för Sectra Communications

Simo Pykälistö, vd för Sectra Communications

Redan i mitten på 80-talet fick vi uppdraget att utveckla kryptohårdvara för det svenska försvaret. Allt sedan dess har vi i ett nära samarbete med FMV och Försvarsmakten fortsatt bidra till säker informationsöverföring och mobil kommunikation. Vi har brutit ny mark inom signalskyddsområdet genom att lyckas utveckla säker mobil telefoni, för säkerhetsnivån HEMLIG/SECRET. Redan 1999 blev Sectra Tiger godkänd för användning och svenska försvaret blev först i världen med en avlyssningssäker mobiltelefon.

Vår vision är att bidra till ett säkert och stabilt samhälle. Vi gör det genom att skydda känslig information, som ofta rör nationell säkerhet i vårt eget land eller andra nationer, och samhällsviktiga funktioner för till exempel energi- och  vattenförsörjning. Det kan till exempel handla om daglig kommunikation mellan myndigheter, olika krissituationer eller internationella fredsuppdrag runt om i världen. Vi stöttar det svenska totalförsvaret med effektiva kommunikationslösningar på alla säkerhetsnivåer, och med avstamp i de kompetenser som vi i byggt upp genom åren kan vi även hjälpa aktörer inom kritisk infrastruktur och processindustrin att balansera de nya, cyberrelaterade, risker som de möter då allt större del av verksamheten digitaliseras och sammankopplas.

Samhället står inför nya utmaningar idag än vår verksamhet föddes. Jag ser fram emot att verka för att känslig information når sin mottagare på ett korrekt sätt, och att våra medborgare utan avbrott får tillgång till el, vatten och andra samhällsviktiga funktioner. Vi står inför en spännande utveckling och jag välkomnar dina synpunkter.

Med vänlig hälsning,
Simo Pykälistö