Regional närvaro: Sectra i Sverige

Min vision för Sectra i Sverige

Av Magnus Skogberg, vd för Sectra Communications

Redan i mitten på 80-talet fick vi uppdraget att utveckla kryptohårdvara för det svenska försvaret. Allt sedan dess har vi i ett nära samarbete med FMV och Försvarsmakten fortsatt bidra till säker informationsöverföring och mobil kommunikation. Vi har brutit ny mark inom signalskyddsområdet genom att lyckas utveckla säker mobil telefoni, för säkerhetsnivån HEMLIG/SECRET. Redan 1999 blev Sectra Tiger godkänd för användning och svenska försvaret blev först i världen med en avlyssningssäker mobiltelefon.

Vår vision är att bidra till ett säkert och stabilt samhälle. Vi gör det genom att skydda känslig information, som ofta rör nationell säkerhet i vårt eget land eller andra nationer, och samhällsviktiga funktioner för till exempel energi- och  vattenförsörjning. Det kan till exempel handla om daglig kommunikation mellan myndigheter, olika krissituationer eller internationella fredsuppdrag runt om i världen. Vi stöttar det svenska totalförsvaret med effektiva kommunikationslösningar på alla säkerhetsnivåer, och med avstamp i de kompetenser som vi i byggt upp genom åren kan vi även hjälpa aktörer inom kritisk infrastruktur och processindustrin att balansera de nya, cyberrelaterade, risker som de möter då allt större del av verksamheten digitaliseras och sammankopplas.

I dag pågår det ett skifte hos våra kunder. Framtidens organisationer är mobila, även om de arbetar med säkerhetsskyddsklassificerad information. Vår uppgift är att stötta våra kunder att fullfölja sitt samhällsviktiga uppdrag genom att de på ett effektivt och säkert sätt kan utbyta och bearbeta sin information. Där vi tidigare främst fokuserat på säkerhetsklassade mobiltelefoner växlar vi nu över till att erbjuda säkra mobila arbetsplatser i olika säkerhetsnivåer. Det är en spännande resa som jag är glad över att få vara med och bidra till.

Med vänlig hälsning,
Magnus Skogberg