23
Mar
2021
to
24
Mar
2021

Online event,
Sweden

Träffa oss på digitala Samhällssäkerhet!

Du är varmt välkommen att följa med Sectra till Mötesplats Samhällssäkerhet 2021, som i år kommer vara en digital konferens och utställning. Vi ser fram mot att träffas digitalt och diskutera hur vi tillsammans kan arbeta för ett säkrare Sverige!  För mer information om eventet eller för att registrera dig, besök den officiella hemsidan för eventet.

Säker kommunikation för stabilitet och trygghet

Förmågan att säkert och effektivt hantera känslig information är central för samhällets stabilitet och trygghet. Det är också en förutsättning för att kunna upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och kritisk infrastruktur. En förhöjd kommunikationssäkerhet ger inte bara den extra säkerhet som användaren behöver, utan ger dessutom större tillgänglighet och flexibilitet. Att kunna kommunicera säkert med sina kollegor, utan att riskera att bli avlyssnad eller få känslig information stulen är extremt viktigt för att kunna arbeta effektivt.

Skulle en nödsituation uppstå är det dessutom väsentligt att säkerhet inte är krångligt, utan att den hela tiden finns med i lösningen och användaren kan fokusera på sitt jobb istället för komplicerade säkerhetslösningar. Sectra har arbetat med att förbättra tillgängligheten och effektiviteten i samhällets mest kritiska funktioner i 40 år — du kan vara trygg med Sectra som partner inom cybersäkerhet.

Vi har viljan och förmågan att bidra till ett säkrare Sverige.

Varför skydda känslig information?

Om du arbetar inom samhällskritisk verksamhet, som myndigheter, vatten- och energiförsörjning, transportindustrin eller den finansiella sektorn för att nämna några, är det inte omöjligt att resursstarka, högmotiverade aktörer såsom främmande makt är intresserad av den information din organisation hanterar. Detta även om den inte är säkerhetsklassificerad. Den kan utgöra en bit i det pussel man lägger för att avgöra Sveriges motståndskraft mot samhällspåverkande insatser som desinformation och sabotage.

Sectra har lång erfarenhet av att säkra samhällens mest kritiska kommunikation genom tjänster och expertis inom kryptering och säker mobil kommunikation. Nedan kan du läsa mer om våra lösningar och hur vi kan hjälpa det svenska totalförsvaret att säkra sin kommunikation för en effektiv samverkan samt hur vi kan bidra till högre driftsäkerhet för energi- och processindustrin.

Snabb digitalisering inom kritisk infrastruktur

Moderna samhällen är beroende av säker och tillförlitlig drift av verksamheter inom kritisk infrastruktur, som energiförsörjning och processindustri. Den ökande digitaliseringen leder till att IT- och styrsystem (operational technology, OT) blir alltmer komplexa och kopplas samman med interna och externa nätverk. Denna utveckling bidrar till högre effektivitet, men ökar samtidigt sårbarheten.

Med ny teknik som den digitala kommer också ny brottslighet som ett brev på posten. Det kan handla om attacker från kriminella nätverk som är ute efter att tjäna pengar. Men också om stater som vill komma över känslig information och skaffa sig kunskap som kan stärka det egna landets intressen. Avbrott i driftsmiljöerna kan leda till omfattande störningar med stora ekonomiska och samhällspåverkande konsekvenser som följd. Våra lösningar hjälper kunder att öka sin driftsäkerhet samt att uppnå en balanserad säkerhet i hela sin organisation.

Den digitala transformationen av samhället har helt klart en baksida som vi inte ägnat tillräckligt mycket intresse även om frågan fått betydligt större uppmärksamhet under senare tid. Men arbetet med cybersäkerhet har inte gått, och går fortfarande inte, i takt med digitaliseringen, varken i Sverige eller i världen, utan är hela tiden steget efter.

Leif Nixon, säkerhetsexpert på Sectra Communications

Säkert mobilt arbete

För att du ska kunna arbeta effektivt vid din mobila arbetsplats krävs det att du har ett säkert VPN som skyddar din information. För att ett VPN ska fungera bra i en mobil lösning krävs det att det hanterar roaming (förflyttning mellan nät) på ett bra sätt så att inte användaren upplever ojämn tillgänglighet eller krävs på upprepade inloggningar. Detta för att arbetet ska bli så effektivt som möjligt, samtidigt som informationen är säker. Vårt VPN är anpassat för den mobila världen och ger dig de förutsättningar du behöver för en säker mobil arbetsplats.

Säkerhetsklassificerad information för nationell säkerhet

Över hälften av EU:s medlemsstater använder Sectras Tigerlösningar för att dela säkerhetsklassificerad information. Det är möjligt tack vare Sectra Tigers ekosystem som gör att användare på olika säkerhetsnivåer upp till och med nivån SECRET kan kommunicera med varandra. Detta ekosystem består av Sectra Tiger/R, en säker smartphone-lösning klassificerad för säkerhetsnivån RESTRICTED, och Sectra Tiger/S, en säker kommunikationslösning för krypterat tal, textmeddelanden och dataöverföring upp till och med säkerhetsnivån SECRET.

Det är mycket viktigt att vi kan kommunicera på ett säkert sätt. Sectras system Tiger är en beprövad och tillförlitlig lösning som har använts inom vår organisation i flera år. Den hjälper oss att dela information på ett säkert och effektivt sätt.

Högt uppsatt företrädare för Europeiska utrikestjänsten

Intervju inför Mötesplats Samhällssäkerhet

Solutions on display