19
Mar
2024
to
20
Mar
2024

Kistamässan,
Sweden

Träffa oss på Samhällssäkerhet!

Du är varmt välkommen att besöka vår monter C:24 på Mötesplats Samhällssäkerhet 2024. Vi ser fram emot att ses på Kistamässan, där vi gärna diskuterar hur vi tillsammans kan arbeta för ett säkrare Sverige! För mer information om eventet eller för att registrera dig, besök den officiella hemsidan för eventet.

Säker kommunikation för stabilitet och trygghet

Förmågan att säkert och effektivt kunna hantera känslig information är central för samhällets stabilitet och trygghet. Det är också en förutsättning för att kunna upprätthålla samhällsviktiga verksamheter. En förhöjd kommunikationssäkerhet ger inte bara den extra säkerhet som användaren behöver, utan ger dessutom större tillgänglighet och flexibilitet. Att kunna kommunicera säkert med sina kollegor, utan att riskera att bli avlyssnad eller få känslig information stulen är extremt viktigt för att kunna arbeta effektivt.

Skulle en nödsituation uppstå är det dessutom väsentligt att säkerhet inte är krångligt, utan att den hela tiden finns med i lösningen och användaren kan fokusera på sitt jobb istället för komplicerade säkerhetslösningar. Sectra har arbetat med att förbättra tillgängligheten och effektiviteten i samhällsviktiga verksamheter i över 45 år — du kan vara trygg med Sectra som partner inom cybersäkerhet.

Skydda känslig information

Om du arbetar inom en samhällsviktig verksamhet, till exempel myndigheter, vatten- och energiförsörjning, transportindustrin eller den finansiella sektorn för att nämna några, är det inte omöjligt att resursstarka, högmotiverade aktörer såsom främmande makt är intresserad av den information din organisation hanterar. Detta även om den inte är säkerhetsklassificerad. Den kan utgöra en bit i det pussel som främmande makt lägger för att avgöra Sveriges motståndskraft mot samhällspåverkande insatser som desinformation och sabotage.

Sectra har lång erfarenhet av att säkra samhällens mest kritiska kommunikation genom tjänster och expertis inom kryptering och säker mobil kommunikation. Nedan kan du läsa mer om våra lösningar och hur vi kan hjälpa det svenska totalförsvaret att säkra sin kommunikation för en effektiv samverkan samt hur vi kan bidra till högre driftsäkerhet för energi-, vatten- och processindustrin.

Snabb digitalisering inom kritisk infrastruktur

Det svenska samhället är beroende av säker och tillförlitlig drift av verksamheter inom kritisk infrastruktur, som energiförsörjning och processindustri. Den ökande digitaliseringen leder till att IT- och styrsystem (operational technology, OT) blir alltmer komplexa och kopplas samman med interna och externa nätverk. Denna utveckling bidrar till högre effektivitet, men ökar samtidigt sårbarheten.

Med ny teknik som den digitala kommer också ny brottslighet som ett brev på posten. Det kan handla om attacker från kriminella nätverk som är ute efter att tjäna pengar. Men också om stater som vill komma över känslig information och skaffa sig kunskap som kan stärka det egna landets intressen. Avbrott i driftsmiljöerna kan leda till omfattande störningar med stora ekonomiska och samhällspåverkande konsekvenser som följd. Våra lösningar hjälper kunder att öka sin driftsäkerhet samt att uppnå en balanserad säkerhet över tid. Detta innebär att säkerheten utvecklas i takt med digitaliseringsprojekten istället för att läggas till efteråt, vilket ökar cybersäkerheten och minskar risken för att ett intrång påverkar verksamhetens drift.

Nyckeln till framgång ligger i att skapa bra rutiner för hantering och rapportering av incidenter, samt säkerställa rätt utbildning och information för personal, ledning och styrelse.

Anders Hansson, säkerhetsrådgivare på Sectra Communications

Säkert distansarbete börjar med säker åtkomst

När du arbetar på distans vill du säkerställa att din information är skyddad. Med Sectra VPN Server, som är utformad för klassificeringsnivån RESTRICTED, kan du enkelt ansluta till interna nätverk och tjänster över internet via avancerade krypterings- och autentiseringsmetoder. Oavsett om du använder en mobil enhet eller en stationär, kan du arbeta från var du än befinner dig och alltid ha en smidig och säker anslutning.

Utbyte av säkerhetsklassificerad information

Även individer som hanterar säkerhetsklassificerad information måste kunna arbeta säkert på distans. Kommunikation är centralt för en verksamhet, oavsett rådande omständigheter. Om man inte kan lita på informationen är det omöjligt att leda en verksamhet. Över hälften av EU:s medlemsstater använder kommunikationslösningen Sectra Tiger/S för att dela säkerhetsklassificerad information. Bland användarna finns regeringstjänstemän, tjänstemän inom diplomatkåren, beslutsfattare inom försvaret och kritisk infrastruktur, samt militär personal i fält. Gemensamt för dessa är att de använder säkerhetsgodkända produkter för att kunna kommunicera säkert och för att de har höga krav på flexibilitet och mobilitet.

Sectra Tiger/S är en säker kommunikationslösning för krypterat tal, textmeddelanden och dataöverföring upp till och med klassificeringsnivån SECRET.

Det är mycket viktigt att vi kan kommunicera på ett säkert sätt. Sectras system Tiger är en beprövad och tillförlitlig lösning som har använts inom vår organisation i flera år. Den hjälper oss att dela information på ett säkert och effektivt sätt.

Högt uppsatt företrädare för Europeiska utrikestjänsten

Solutions on display

Fyll i formuläret nedan för att boka ett möte med oss på Mötesplats Samhällssäkerhet 2024

Genom att skicka in detta formulär godkänner du att Sectra hanterar och sparar dina uppgifter, samt att motta information som berör eventet. Du kan alltid uppdatera dina preferenser eller avanmäla dig från framtida utskick från Sectra. Sekretesspolicy >>