Cybersäkerhet för energisektorn

Informationssäkerhet för kritiska system

Moderna samhällen är beroende av säker och tillförlitlig drift av verksamheter inom kritisk infrastruktur, som energiförsörjning och processindustri. Den ökande digitaliseringen leder till att IT- och styrsystem (operational technology, OT) blir alltmer komplexa och kopplas samman med interna och externa nätverk. Denna utveckling bidrar till högre effektivitet, men ökar samtidigt sårbarheten.

Med ny teknik som den digitala kommer också ny brottslighet som ett brev på posten. Det kan handla om attacker från kriminella nätverk som är ute efter att tjäna pengar. Men också om stater som vill komma över känslig information och skaffa sig kunskap som kan stärka det egna landets intressen. Avbrott i driftsmiljöerna kan leda till omfattande störningar med stora ekonomiska och samhällspåverkande konsekvenser som följd. Våra lösningar hjälper kunder att öka sin driftsäkerhet samt att uppnå en balanserad säkerhet i hela sin organisation.

Risk- och säkerhetsanalys

För att öka cybersäkerheten i de kritiska systemen kan en risk- och säkerhetsanalys göras. Sectras säkerhetsexperter kan hjälpa energibolag att identifiera, prioritera och hantera de risker som påverkar organisationens driftsmiljö. Genom denna analys, som görs i samarbete med energibolaget, får kunden en överblick över organisationens styrkor och svagheter ur ett säkerhetsperspektiv. Under analysen granskas och kartläggs verksamheten med fokus på förmågan att kunna leverera tjänster utan avbrott. Avslutningsvis sammanställer Sectra en rapport och handlingsplan för hur verksamheten kan uppnå en balanserad säkerhet i sina kritiska system. Sectra gör tillsammans med kunden en åtgärdsplan. Med analyserna som underlag kan säkerhetschefer och ledning fatta välgrundade beslut kring investeringar i säkerhet.

Risk- och säkerhetsanalysen tar hänsyn till de tekniska möjligheter som digitaliseringen innebär, och tar fram en balanserad säkerhet över hela organisationen – där möjligheten för att höja effektiviteten tas till vara på, utan att ge avkall på säkerheten.

Meet us next at